بخش A1

محل : سالن اصلی

موضوع : اسلیوگاسترکتومی    

گرداننده: دکتر محمد کرمان ساروی

ثبت نام  7:30 الی 8:30 صبح
چهارشنبه  30 آذر1401
زمان عنوان سخنران
08:30-08:45 نتایج طولانی مدت اسلیو گاسترکتومی دکتر عبدالرضا پازوکی
08:45-09:00 اسلیو گاسترکتومی در بیمار چاق با هرنی هیاتال دکتر مسعود صیادی
09:00-09:15 ریفلاکس بعد از اسلیو گاسترکتومی Dr. Haris Khwaja (UK)
09:15-09:30 اثرات تقویت خطوط استپلرلاین حین اسلیو گاسترکتومی Dr. Taryel  Omerov (AZE)
09:30-09:45 نقش برداشتن آنتروم در اسلیو گاسترکتومی  (IRN) دکتر محمدعلی پکنه
09:45-10:00 نقش آنتی اسید در ریفلاکس بعد از جراحی چاقی Dr. Sonja Chiappetta (ITA)
10:00-10:15 علائم ریفلاکس در بیمارانی که تحت کوروروپلاستی حین اسلیو گاسترکتومی قرار می گیرند Dr. Safauldeen Salim Neamah(IRQ)
10:15-10:30 پنل 1:

بحث و جمع بندی اسلیوگاسترکتومی

گرداننده: دکترمحمد کرمان ساروی

اعضا: دکتر پازوکی، دکتر اقبالی، دکترشهابی،

دکتر پکنه، دکتر عمروف، دکتر خواجه

10:30-10:45 استراحت
10:45-11:00 ترومبوز پورتومزانتریک بعد از اسلیو گاسترکتومی دکترمرتضی موسوی نائینی
11:00-11:15 کاهش لیک در اسلیو گاسترکتومی دکتر امیرحسین داورپناه
11:15-11:30 برخورد با لیک بعد از اسلیو گاسترکتومی دکتر خسرو نجاری
11:30-11:45 جراحی های اصلاحی بعد از اسلیو گاسترکتومی دکتر محسن محمودیه
11:45-12:00 عوارض بعد از نیسن اسلیوNissen Sleeve Dr. Mehdi Skalli (FRA)
12:00-13:00 پنل 2:

مزایا و معایب  اسلیو گاسترکتومی

گرداننده : دکتر محمد طالبپور

اعضا:  دکتر محمودیه ، دکتر سعیدی  مطهر،

دکتر داور پناه، دکتر اسکالی، دکتر صفا
دکتر موسوی نائینی

13:00-14:00 نهار  
بخش B1

محل :   سالن  یاسینی                    

موضوع : جراحی چاقی و متابولیک در شرایط خاص

گرداننده: امیرحسین داورپناه

ثبت نام   7:30 الی 8:30 صبح
چهارشنبه  30 آذر1401
زمان عنوان سخنران
08:30-08:45 جراحی چاقی و متابولیک در بیماران با BMI> 60 Kg/m2 Dr. Karl Rheinwalt (GER)
08:45-09:00 جراحی چاقی در بیماران چاقی کلاس 1 Dr. Eren Taskin (TUR)
09:00-09:15 جراحی چاقی در نوجوانان Dr. Panagiotis Lainas (GRC)
09:15-09:30 جراحی چاقی در سالمندان دکتربهنام رضا مخصوصی
09:30-09:45 ریکاوری بهتر بعد از جراحی های چاقی و متابولیک دکترمحمدجواد قمری
09:45-10:00 تحول در جراحی چاقی و متابولیک آسیا Dr. Kasama Kazamuri (JPN)
10:00-10:30 پانل 1 :

بحث و جمع بندی  جراحی چاقی و متابولیک در شرایط خاص

گرداننده: دکتر امیرحسین داورپناه

اعضا: دکتر تسکین ، دکتر میرهاشمی ،

دکتر لایناس ،دکتر امینی،دکترعیدی

10:30-10:45 استراحت 
10:45-11:00 تاثیر جراحی چاقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک دکترحسین حاجی میرزایی
11:00-11:15 اهمیت تیم درمانی در جراحی چاقی و متابولیک دکترسمیه مخبر
11:15-11:30 جراحی چاقی در بیماران مبتلا به سیروز دکتر محمد قیومی
11:30-11:45 مقایسه بهبود دیابت تیپ 2 بعد از جراحی اسلیو، بای پس RY،و بای پس تک آناستوموزی دکتر حمیدرضا برادران
11:45-12:00 چه کسانی بهتر است  بعد ازجراحی چاقی در ICU  بستری شوند؟ دکتر محمود حیدری
12:00-12:15 معیارهای پاسخ به درمان دیابت بعد از جراحی چاقی و متابولیک دکتر شهریار عزیزی
12:15-12:30 اثرات جراحی چاقی و متابولیک بر روی بیماری های غیرمتابولیک دکتر علی وحیدی راد
12:30-12:45 جراحی چاقی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و نارسایی قلبی دکتر بهزاد رضایی
12:45-13:00 پنل 2 :

 شاخص انتخاب عمل مناسب در شرایط بیماری های خالص

گرداننده: دکتر رامین خطیب سمنانی

اعضا: دکترجنگجو،  دکتر رضایی، دکتر عزیزی

دکتر نجاری

13:00-14:00 نهار  
بخش A2

محل : سالن اصلی

موضوع :  روشهای جراحی چاقی تحقیقاتی جدید و اندوسکوپیک

گرداننده: دکتر محمد کرمان ساروی

افتتاحیه    14:00 الی   15:00  عصر
چهارشنبه  30 آذر 1401
زمان عنوان سخنران
14:45-15:00 چگونه جراحی چاقی از یک تخصص معمولی به یک تخصص قابل احترام متحول گشت؟ Dr. Scott Shikora (USA)
15:00-15:15 نتایج بالینی عمل ساسی بای پس Dr. Tarek Mahdy (EGY)
15:15-15:30 نتایج 7 ساله  SASJ به عنوان عمل اولیه و ریویژنال Dr. Alaa Sewefy  (EGY)
15:30-15:45 اندوسکوپیک اسلیوگاستروپلاستی Dr. Mousa Khoursheed (KWT)
15:45-16:00 ابزار جدید در جراحی باریاتریک Dr. Natan Zundel(USA)
16:00-16:30 پانل1

بحث وجمع بندی  روشهای جراحی چاقی تحقیقاتی جدید و اندوسکوپیک

گرداننده :دکتر محمد کرمان ساروی

اعضا:دکتر صیادی ، دکتر سادات منصوری ، دکتر علی بیگی، دکتر نورشفیعی ،

دکترتارک مهدی

16:30-16:45 استراحت
16:45-17:00 روش  جراحی به روز رسانی شده SADIs Dr. Antonio Torres (ESP)
17:00-17:15 انتخاب جراحی چاقی ارجح بر اساس الگوریتم فوبی Dr. Mathius Fobi(USA) 
17:15-17:30 جراحی روبوتیک  (USA)دکترمسعود رضوانی
17:30-17:45 چشم اندازهای جدید اندوسکوپیک Dr. Matthew Kroh (USA)
17:45-18:00 KMT

سیستم انسداد عروق اتیکون- انسیل X1

خانم راحله عثمانی
18:00-18:30 پانل 2

 نقش جراحی های اندوسکوپیک و جدید در آینده جراحی باریتریک

گرداننده :دکتر مسعود رضوانی
اعضا: ،دکتر سید وحید حسینی، دکترقوامی، دکتر تورس، دکتر صفری
بخش B2

محل :سالن  یاسینی

موضوع : دیتابیس و اخلاق پزشکی

گرداننده: دکتر رامین خطیب سمنانی

افتتاحیه   14:00 الی  15:00  ظهر
چهارشنبه  30 آذر  1401
زمان عنوان
سخنران
15:00-15:15 دیتابیس ملی جراحی چاقی و متابولیک ایران دکتر امین ستاره دان
15:15-15:30 دیتابیس و تولید مقالات دکتر علی کبیر
15:30-15:45 اخلاق پزشکی در جراحی های چاقی و متابولیک دکترمهدی جلالی
15:45-16:00 مسائل قانونی در جراحی های چاقی و متابولیک دکتر علیرضا قاسمی طوسی
16:00-16:30 پانل1

اهمیت دیتابیس در جراحی های چاقی و متابولیک

گرداننده: دکتر سید مهدی جلالی

اعضا: دکتر کبیر، دکتر خطیب سمنانی،

دکتر داورپناه ، دکتر ستاره دان،

دکتر ضرغامی

16:30-16:45 استراحت
16:45-17:00 بیانیه ایفسو در مورد اخلاق پزشکی در جراحی های چاقی و متابولیک نوین Dr. Ashraf Haddad (JOR)
17:00-17:15 گایدلاین جدید ایفسو و انجمن جراحی چاقی و متابولیک امریکا(ASMBS) Dr. Lilian Kow (AUS)
17:15-17:30 انقلاب در درمان چاقی Dr. Farah Husain (USA)
17:30-17:45 روی تاریک جراحی چاقی و متابولیک Dr. Rui Riberio (PRT)
17:45-18:00 بهبود کیفیت درجراحی چاقی ومتابولیک Dr. Abdelrahman Nimeri(USA)
18:00-18:15 فضای مجازی و  بازاریابی الکترونیک در جراحی های چاقی دکتر محمدعلی پکنه
18:15-18:30 دیتابیس جراحی چاقی و متابولیک چین (COMES) Dr. Wah Yang (CHN)
18:30-19:00 پانل 2

اهمیت اخلاق پزشکی در جراحی چاقی و متابولیک

گرداننده : دکتر امیرخان

اعضا:  دکتر شهابی، دکتر کرمان ساروی دکتر یانگ،   دکتر حداد،

دکتر پکنه،

بخش A3

محل : سالن اصلی

موضوع : بایپس مینی ( تک آناستوموزی)

گرداننده: دکتر محمد کرمان ساروی

پنجشنبه  1 دی 1401
زمان عنوان سخنران
08:00-08:15 انجام  OAGB همانند یک حرفه ای در 10 مرحله Dr. Miguel Carbajo (ESP)
08:30- 08:15 مینی بای پس و تکنیک اصلی Dr. Robert Rutledge(USA)
8:30-08:45 انتخاب بیماران مناسب برای OAGB/MGB دکتر امیرحسین داورپناه
08:45-09:00 الگوریتم مدیریت لیک بعد از  OAGB/MGB

افسانه یا واقعیت؟

دکتر محمد کرمان ساروی
09:15 -09:00 طول بازوی بیلیوپانکراتیک 150 یا 200سانتی متر

تجربیات کشور فرانسه

Dr. Tigran Poghosyan (FRA)
09:15-09:30 ریفلاکس بعد از جراحی  OAGB/MGB Dr. Mohamad Heyssam ElFawal (LBN)
09:30-09:45 درمان و پیشگیری از ریفلاکس صفراوی بعد از مینی بای پس Dr. Robert Rutledge(USA)
09:45-10:00 بازگرداندن  OAGB/MGB  کی و چگونه ؟ دکتر شهاب شهابی
10:15 -10:00 پانل 1:

بحث و جمع بندی بایپس مینی ( تک آناستوموزی)

گرداننده: دکتر محمد کرمان ساروی

اعضا: دکتر راتلج، دکتر کمال مهاور،

دکتر کاربخو، دکتر محمودیه

10:15-10:30 استراحت
10:30-10:45 کنتراورسی های   OAGB/MGB و اینکه  چرا   OAGB/MGB را ترجیح می دهم؟ Dr. Imran Abbas(UAE)
10:45-11:00 آیا می توان در بیمار مبتلا به GERD ،   OAGB/MGBانجام داد؟ Dr. Chetan Parmar(UK)
11:00-11:15 هایپوآلبومینمی و سوء تغذیه بعد از جراحی OAGB/MGB دکتر پدرام هادی پور
11:15-11:30 مدیریت marginal Ulcer  بعد از  OAGB/MGB دکتر سعید مدنی
11:30-11:45 تغییرات جذب دارو ها بعد از جراحی های  باریتریک دکتر  وحید جمعه زاده
11:45-12:00 آناستوموز گاستروژژنوستونی  قدامی یا خلفی؟ تک لایه یا دولایه ؟ دکتر حامد گل محمد زاده
12:00-12:15 اندازه آناستوموز گاستروژژنوستومی آیا تفاوتی دارد؟ دکتر احمد نژاد رحیم
12:15-12:45 پانل 2 :

جمع بندی مزایا و معایب OAGB/MGB

12:45-14:00 نهار  
بخش B3

محل : سالن یاسینی                     

موضوع : جراحی های ریویژنال

گرداننده: دکتر شهاب شهابی

پنجشنبه  1 دی 1401
زمان عنوان سخنران
08:00-8:15 تعاریف موجود برای برگشت وزن و کاهش وزن و عدم کاهش وزن دکتر فهیمه یاری قلی
08:15-08:30 جراحی های  اصلاحی بعد از گاستریک باند دکتر پدرام طالبیان
08:30-08:45 جراحی های اصلاحی بعد از بای پس ژژنوایلئال دکتر بهادر اشیدری
08:45-09:00 گزینه های جراحی مجدد بعد از OAGB/MGB نا موفق دکتر سجاد نورشفیعی
09:00-09:15 ارزیابی های پیش از عمل قبل از جراحی مجدد دکتر نادرمعین وزیری
09:15-09:30 اپشن های اندوسکوپیک برای عدم موفقیت جراحی های چاقی دکتر مسعود رضوانی
09:30-09:45  گزینه های جراحی های اصلاحی بعد از برگشت وزن Dr. Raman Goel (IND)
09:45-10:00 جراحی های باریتریک به همراه بند دکتر پیمان حجتی
10:00-10:15 پانل1

آپشن های جراحی های ریویژنال برای افزایش وزن بعد از جراحی چاقی

گرداننده : دکتر شهاب شهابی

اعضا: دکتر پازوکی ،  دکتر توسلی

دکتر بقایی، دکتر صفری،

1015-10:30 استراحت
10:30-10:45 جراحی های ریویژن بعد از  RYGB دکتر بابک حسینی
10:45-11:00 تبدیل اسلیو به بای پس تک آناستوموزی Dr. Launrent Layani (FRA)
11:00-11:15 فارماکوتراپی در درمان برگشت وزن یا کاهش وزن ناکافی بعد جراحی چاقی Dr. Maurizio De Luca (ITA)
  نتایج بالینی عمل ساسی بای پس Dr. Tarek Mahdy (EGY)
11:15-11:45 پانل 2 :

چه کسی باید عمل مجدد را انجام دهد ؟

گرداننده: دکتر مسعود رضوانی

اعضا: دکتر رامون گل، دکتر لیانی

دکتر امینی، دکتر موسوی نائینی

  انتخابات انجمن 12:00-13:00
11:45-12:00 TJN

محصولات جدید تهران جراح

آقای احسان عباسی
12:00-13:00 انتخابات انجمن  
13:00-14:00 نهار  
بخش A4

محل : سالن اصلی

موضوع : عوارض جراحی چاقی

گرداننده: دکتر علیرضا خلج

پنجشنبه  1 دی 1401
زمان عنوان سخنران
14:00-14:15 به حداقل رساندن عوارض در جراحی های اصلاحی Dr. Rishi Singhal (UK)
14:15-14:30 چرا بعضی جراحان نتایج بهتری نسبت به سایر جراحان دارند؟ Dr. Karl Miller (AUS)
14:30-14:45 مدیریت خونریزی بعد از جراحی های چاقی و متابولیک دکتر برمک قلی زاده
14:45-15:00 مدیریت نشت و فیستول بعد از جراحی های  چاقی و متابولیک دکتر سعید صفری
15:00-15:15 مدیریت انسداد گاسترواینتستینال بعد از جراحی های چاقی و متابولیک دکترامین دلیلی
15:15-15:30 مدیریت  تنگی بعد از جراحی های چاقی و متابولیک دکتر سیدنورالدین دریاباری
15:30-16:00 پانل 1

بحث وجمع بندی عوارض جراحی چاقی

گرداننده :دکتر علیرضا خلج

اعضا: دکتر صفری ، دکتر  خطیب  سمنانی

دکتر جنگجو، دکتر میلر  دکتر تارک مهدی

16:00-16:15 استراحت
16:15-16:30 بررسی بروز کانسر های گوارشی بعد از جراحی چاقی دکتر محمود مصطفوی
16:30-16:45 جراحی چاقی و نارسایی کبد دکتر فریبرز رشنو
16:45-17:00 مدیریت اندوسکوپیک عوارض جراحی چاقی دکتر مسعود رضوانی
17:00-17:15 سنگ مجاری صفراوی بعد از جراحی چاقی دکتر الیاس مصطفی پور
17:15-17:30 پیشگیری و  مدیریت امبولی بعد از جراحی چاقی دکترحامد قلی زاده
17:30-17:45 عوارض بعد از جراحی اسلیوگاسترکتومی Dr. Mariano Palermo (ARG)
17:45-18:00 ارزش معیار های آزمایشگاهی در پیش بینی عوارض بعد از جراحی چاقی دکترتورج زندباف
18:00-18:30 پانل2

 مدیریت و درمان عوارض جراحی باریتریک

گرداننده: دکتر ناصر ملک پور

اعضا: دکتر نورشفیعی، دکتر عسگری، دکترخطیب سمنانی ، دکتر پالرمو

بخش B4

محل : سالن یاسینی

موضوع : یانگ ایفسو

گرداننده: دکتر شهاب شهابی

جمعه 2 دی 1401
زمان عنوان سخنران
14:00-14:10 The impact of gastric pouch size, based on the number of staplers, on the short term efficacy and safety of Roux-en-Y Gastric bypass دکتر آبتین وحیدی
14:10-14:20 Diabetes and Hypertention : Is there Any Linkage to the Hemorrhage after Bariatric  Surgery? دکتر فربد امامی
14:20-14:30 What Happens to Sexual Quality of Life and Function of Women with Severe Obesity دکتر کوروش پرچمی
14:30-14:40 Does sleeve gastrectomy with concomitant cruroplasty prevent De-Novo Gastric Reflux in otherwise Healthy patient ?A Randomized controlled clinical trial دکتر عرفان شیخ بابایی
14:40-14:50 Gastrojejunostomy diameter in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass; 30 mm or 45 mm? دکتر سهیل احمدیار
14:50-15:00 Laparoscopic Gastric Plication: A Long-term Follow-up and Comparison of Outcomes in Severe vs. Non-severe Obesity دکتر حسین زبیحی محمودیه
15:00-15:10 A Mid-term Follow-up Report for Single-anastomosis  Sleeve Jejunal (SASJ) Bypass in the Middle Eeastern Population دکتر حمیدرضا زفره
15:10-16:00 پانل 1

بررسی RYGB بعنوان استاندارد جراحی چاقی

گرداننده: شهاب شهابی

اعضا: دکتر نجاری، دکتر رضایی، دکتر اشرفی، دکتر معین وزیری، دکتر قمری، دکتر داورپناه، دکتر یانگ

16:00-16:30 استراحت
16:30-16:40 The  Efficacy and Safety  of Single Anastomosis Duodeno-Ileal Switch (SADI-S) in Mid- and Long-term follow-up دکتر علی اسپرهام
16:40-16:50 The effect of anti-reflux suture on reflux incidence after laparoscopic gastric plication دکتر حسین ذبیحی محمودیه
بخش A5

محل :سالن اصلی

موضوع : بای پس کلاسیک

گرداننده: دکتر عبداله زندی

جمعه 2 دی 1401
زمان عنوان سخنران
08:00-08:15 نقش طول بازوی Al  و BPL در نتایج طولانی مدت پس ازکاهش وزن و بهبود بیماری های همراه با چاقی RYGB دکتر محمد تقی رضایی
08:15-08:30 بستن ایفکت های مزو و بروز هرنی داخلی بعد از RYGB دکترحامد عطاردی
08:30-08:45 مدیریت سندروم دامپینگ زودرس و تاخیری دکتر امیر اشرفی
08:45-09:00 مراحل و اجزای بای پس روبوتیک  RYGB (CHE)  دکتربیژن قوامی
09:00-09:15 نتایج دیستالیزاسیون بعد از جراحی RYGB ناموفق دکتر ستاردارابی
09:15-09:30 مقایسه نتایج دراز مدت آناستومز گاستروژژنوستومی به روش های دست دوز ،خطی و حلقوی دکتر عبداله زندی
09:30-09:45 زخم های مارژینال بعد از RYGB Dr. Hazem Al Momani(UAE)  
09:45-10:00 تغذیه وریدی در بیماران جراحی چاقی دکتر غلامرضا محمدی فارسانی
10:00-10:30 پانل 1

 بررسی RYGB بعنوان استاندارد جراحی چاقی

گرداننده: دکتر عبداله زندی

اعضا: دکتر کلیدری ، دکتر دارابی، دکتر قوامی،  دکتر عیدی

10:30-10:45 استراحت

بخش B5

محل :سالن یاسینی                            

موضوع : ویدئو

گرداننده: دکتر علیرضا خلج                                      

جمعه 2 دی 1401
زمان عنوان سخنران
08:00-08:15 Management of concomitant bariatric surgery and ventral hernia, presentation of a complicated case report and recent related articles دکتر بهزاد رضایی
08:15-08:30 Revision after LRYGB in patient with weight regain and erroneous technique دکتر سجاد نورشفیعی
08:30-08:45 Always check the entire length of small bowel before proceed to make the pouch in gastric bypass: a simple note دکتر سجاد نورشفیعی
08:45-09:00 Leak after OAGB دکتر نریمان مهرنیا
09:009:15 پنل
ویدئو
گرداننده :دکتر علیرضا خلج

اعضا: دکتر صفری، دکتر داورپناه، دکتر میرهاشمی، دکتر صفامنش

10:15-10:30 استراحت