ثبت نام (Registration)                                                                                                                             7:30 الی 8:30 صبح
چهارشنبه 30 آذر محل: سالن A  بخش A1 
زمان عنوان سخنران
موضوع پنل 1: تغییرات هورمونی و متابولیک بعد از جراحی باریاتریک
08:30-8:50 تغییرات هورمون های گوارشی بعد از جراحی باریاتریک دکتر زهره مقسومی
08:50-9:10 مدیریت هیپوگلیسمی بعد از جراحی باریاتریک دکتر امیر ضیایی
09:10-9:30 اثر پلی مورفیسم های ژنی بر نتایج متابولیک بعد از جراحی باریاتریک دکتر طیبه محمدی فارسانی
9:30-9:50 جراحی باریاتریک و باروری در زنان دکتر دلارام اسکندری
9:50-10:20 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر مقسومی، دکتر ضیایی، دکتر محمدی، دکتر اسکندری

مسئول پنل: دکتر سهیلی پور

10:20-10:40  استراحت و پذیرایی
موضوع پنل 2:  اقدامات و حمایت­های تغذیه ای قبل و بعد از جراحی چاقی
10:40-11:00 ارزیابی وضعیت تغذیه و رژیم درمانی قبل از جراحی چاقی دکتر هستی انصار
11:00-11:20 اصول تنظیم برنامه غذایی و هرم غذایی بعد از جراحی چاقی دکتر نگار زمانی نور
11:20-11:40 مکمل درمانی قبل و بعد از جراحی چاقی دکتر سید محمد طباطبایی
11:40-12:00 مدیریت تغذیه ای هیپوآلبومینمی قبل از جراحی چاقی: سوءتغذیه یا التهاب ؟ دکتر مهسا حاتمی
12:00:12:20 ملاحظات تغذیه ای در نوجوانان کاندید جراحی باریاتریک دکتر یاسمین فراهانی
12:20-12:40 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر انصار، دکتر زمانی نور، دکتر حاتمی، دکتر فراهانی

مسئول پنل:  دکتر طباطبایی

12:40-14:00  ناهار و نماز
  مراسم افتتاحیه – سالن اصلی  14:00-15:00
موضوع پنل3:  سخنرانی مقالات آزاد
15:15-15:30 The Role of Effective control of T2DM before One Anastomosis Gastric Bypass on post-operative Glycemic status, weight loss and body fat mass دکتر نگار زمانی نور
15:30-15:45 Long-term effect of bariatric surgery on body composition in patients with morbid obesity: A systematic review and meta-analysis دکتر ندا حقیقت
15:45-16:00 Jejunostomy tube feeding after leakage in bariatric surgery لیلا وفا
16:00-16:20 Effects of Liberal Versus Restrictive Fluid Therapy on Renal Function Indices in Laparoscopic Bariatric Surgery دکتر مه زاد علیمیان
بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ
16:20-16:40 استراحت و پذیرایی
موضوع پنل 4:  اختلالات خوردن و جراحی چاقی
16:40-17:00 تشخیص و درمان اختلالات خوردن شایع قبل از جراحی چاقی دکتر مجتبی کریمی
17:00-17:20 اختلالات خوردن شایع بعد از جراحی چاقی و اثر آن بر نتایج/عوارض جراحی چاقی دکتر سارا هاشم پور
17:20-17:40 اختلالات خوردن و رفتارهای غذا خوردن قبل از جراحی چاقی دکتر آزاده متقی
17:40-18:00 تنظیم هیجانی در چاقی، اعتیاد غذایی و اختلال خوردن Binge دکتر شهرزاد احمدکرجی
18:00-18:20 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر کریمی ، دکتر متقی، دکتر احمدکرجی

مسئول پنل: دکتر هاشم پور

ثبت نام (Registration)                                                                                                                             7:30 الی 8:30 صبح
چهارشنبه 30 آذر محل: سالنB بخش A2
زمان عنوان سخنران
موضوع پنل 5:  اقدامات و حمایت های روانشناختی/روانپزشکی قبل و بعد از جراحی چاقی
08:30-8:50 کوموربیدیتی های روانپزشکی چاقی دکتر سمیه معتضدیان
08:50-9:10 ارزیابی های قبل از عمل و بررسی کونتراندیکاسیون جراحی چاقی دکتر راضیه صالحیان
09:10-9:30 مشکلات روانپزشکی بعد از جراحی چاقی دکتر عاطفه قنبری
09:30-09:50 عوامل روانپزشکی موثر در پیش آگهی جراحی چاقی دکتر سوده تاجیک
09:50-10:10 مداخلات روانپزشکی بعد از جراحی چاقی دکتر الهام شرفی
10:10-10:20 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر معتضدیان، دکتر قنبری،

 دکتر شرفی، دکتر تاجیک

مسئول پنل: دکتر صالحیان

10:20-10:40  استراحت و پذیرایی
موضوع پنل 6 :  بارداری/ اختلالات زنان بعد از جراحی چاقی
10:40-11:00 زمان نیاز به جراحی چاقی از دیدگاه متخصص زنان دکترفریبا الماسی
11:00-11:20 جراحی چاقی و باروری دکتر شهناز احمدی
11:20-11:40 بارداری بعد از جراحی چاقی دکتر ندا هاشمی
11:40-12:00 اختلالات قاعدگی بعد از جراحی چاقی و رویکردهای درمانی از دیدگاه متخصص زنان دکتر شهلا چایچیان
12:00:12:20 اورژانس های جراحی در بارداری بعد از جراحی چاقی دکتر راحله مرادی
12:20-12:40 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر انصار، دکتر زمانی نور، دکتر حاتمی، دکتر فراهانی

مسئول پنل:  دکتر طباطبایی

12:40-14:00  ناهار و نماز
  مراسم افتتاحیه – سالن اصلی  14:00-15:00
موضوع پنل7 :  سخنرانی مقالات آزاد
15:15-15:30 The changes in the composition of breast milk after bariatric surgeries سارا باقرپور
15:30-15:45 Postoperative Outcomes Following Preoperative Oral Carbohydrate Loading in Bariatric Surgery Patients: A Randomized-Controlled Trial میترا مناوی
15:45-16:00 The treatment effect of gut microbiota on Iron deficiency anemia after bariatric surgery المیرا رمضانی
16:00-16:20 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ  
16:20-16:40 استراحت و پذیرایی
موضوع پنل 8 : سخنرانی مقالات آزاد
16:45-17:00 Pregnancy after bariatric surgery: Nutritional consideration دکتر اندیشه نوروزیان
17:00-17:15 بررسی مسائل روانی-اجتماعی قبل و بعد از جراحی چاقی دکتر طیبه مخبر
17:15-17:30 Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as a Preoperative Predictor for Post Complications Following Bariatric Surgery. A Systematic Review بنفشه جعفری آزاد
17:30-17:45 Diets prescribed before bariatric surgery دکتر مهکامه عاشورپور
17:45-18:00 Effectiveness of omega-3 fatty acids supplementation prior to bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis سپیده طالبی
18:00-18:15 The Effect of Very Low-Calorie Ketogenic Diet compared to Very Low-Calorie Diet on preoperative bariatric surgery complications مائده سادات تدین فر
18:15-18:30 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ
پنج شنبه :1 دی محل: سالنA بخش A3
زمان عنوان سخنران
موضوع پنل 9 : اصول مکمل یاری و مدیریت تغذیه ای عوارض بعد از جراحی چاقی
08:00-08:20 اثر رژیم کتوژنیک قبل از جراحی چاقی بر عوارض و کمبود های تغذیه ای بعد از عمل دکتر مریم محمودی
08:20-08:40 مکمل یاری و مدیریت تغذیه ای در مشکلات گوارشی شایع بعد از جراحی چاقی دکتر فرناز فارسی
08:40-09:00 نقش مکمل های تغذیه ای در بهبود نتایج متابولیک بعد از جراحی چاقی دکتر ثریا ابراهیم پور
09:00-09:20 مکمل یاری و مدیریت تغذیه ای در رفع استپ وزنی و برگشت وزن بعد از جراحی چاقی دکتر حامد محمدی
09:20-09:40 مکمل یاری و مدیریت تغذیه ای در کم خونی بعد از جراحی  چاقی دکتر محمدحسن ابوالحسنی
09:40-10:00 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر محمودی، دکتر فارسی، دکتر ابراهیم پور، دکتر محمدی

مسئول پنل:  دکتر ابوالحسنی

10:00-10:20 استراحت و پذیرایی  
موضوع پنل 10:  تغییرات هورمونی و متابولیک بعد از جراحی باریاتریک
10:30-10:50 جراحی باریاتریک در نوجوانان دکتر فهیمه سهیلی پور
10:50-11:10 تغییرات هورمون های تیروئیدی قبل و بعد از جراحی باریاتریک دکتر هاله چهره گشا
11:10-11:30 جراحی باریاتریک و باروری در مردان دکتر امیرحسین قانونی
11:30-11:50 تغییرات شاخص های متابولیک (مقاومت به انسولین، لیپید، اوریک اسید و ..) بعد از جراحی باریاتریک دکتر فاطمه سرو
11:50-12:30 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر چهره گشا، دکتر قانونی، دکتر فاطمه سرو

مسئول پنل: دکتر سهیلی پور

12:30-14:00 ناهار و نماز  
موضوع پنل 11:  اقدامات و ملاحظات بیهوشی در جراحی چاقی
14:00-14:20 ارزیابی و ملاحظات متخصص بیهوشی قبل از عمل دکتر نسیم نیکوبخت
14:20-14:40 مدیریت بیهوشی بیماران تحت جراحی چاقی دکترحمیدرضا فیض
14:40-15:00 عوارض حین و بعد از جراحی چاقی از دیدگاه بیهوشی دکتر فرانک رخ تابناک
15:00-15:20 گایدلاین های مراقبت های عمل در جراحی چاقی (ERAS) دکترمه زاد علیمیان
15:20-15:40 مراقبت ها و حمایت های تغذیه ای در ERAS دکتر راضیه خالوئی فرد
15:40-16:00 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر فیض، دکتر نیکوبخت، دکتررخ تابناک، دکترخالوئی­فرد

مسئول پنل: دکتر علیمیان

16:00-16:20 استراحت و پذیرایی  
موضوع پنل 12:  نقش Body Countering و دستگاه های کاهش سایز در مدیریت عوارض بعد از جراحی چاقی
16:30-16:45 ابدومینو پلاستی و براکیو پلاستی بعد از جراحی چاقی دکتر محمدرضا مقیمی
16:45-17:00 تکنولوژی کرایولیپولیز بعد از جراحی چاقی دکتر عبدالرضا نوروزی
17:00-17:15 تکنولوژی رادیو فرکوئنسی (RF) و کویتیشن بعد از جراحی چاقی دکتر حسین ایمانی 
17:15-17:30  اثر تکنولوژی میکروویو بر کاهش چربی های موضعی دکتر مهسا ملک­احمدی
17:30-18:00 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر مقیمی، دکتر ایمانی،  دکتر ملک­احمدی

مسئول پنل:  دکتر نوروزی

پنج شنبه :1 دی محل: سالن B
بخش A4
زمان عنوان سخنران
موضوع پنل 13 :  ملاحظات مسائل گوارشی و اندوسکوپی در جراحی چاقی
08:00-08:20 تغییرات گوارشی و کبدی ناشی از جراحی چاقی دکتر شهرام آگاه
08:20-08:35 بررسی اپیدمیولوژیک و فاکتورهای قابل پیشگیری چاقی دکتر امیرحسین فقیهی
08:35-08:50 اختلالات ساختاری و حرکتی ازوفاژیال ناشی از چاقی دکتر مرجان مخترع
8:50-9:05 اندوسکوپی تشخیصی و مداخلات درمانی بعد از جراحی چاقی دکتر امیرپاشا طبائیان
9:05-9:20 پروسیجر اندوسکوپی تشخیصی بعد از جراحی چاقی دکتر محسن مسعودی
9:20-9:35 دارودرمانی در چاقی و برگشت وزن بعد از جراحی چاقی دکتر ابوالفضل نمازی
09:35-10:00 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر آگاه، دکتر فقیهی، دکتر مخترع، دکتر مسعودی، دکتر نمازی

مسئول پنل:  دکتر طبائیان

10:00-10:20 استراحت و پذیرایی  
موضوع پنل 14:  طب مکمل در مدیریت عوارض بعد از جراحی چاقی     
10:30-10:50 راهکارهای کاهش نفخ پس از جراحی چاقی با اقدامات طب سنتی ایران دکترغزاله حیدری راد
10:50-11:10 کنترل اشتهای کاذب و تمایل به شیرینی جات با اقدامات طب سنتی ایران دکتر روشنک مکبری نژاد
11:10-11:30 درمان اختلالات میل جنسی پس از جراحی چاقی  با اقدامات طب سنتی ایران دکتر مژگان تن ساز
11:30-11:50 اقدامات طب سنتی ایران در مدیریت برگشت وزن بعد از جراحی چاقی دکتر مجید سلطانپور
11:50-12:10 راهکارهای افزایش سوخت و ساز بدن در روند کاهش وزن با اقدامات طب سنتی ایران دکتر مینا موحد
12:10-12:30 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر حیدری­راد، دکتر تن­ساز، دکتر مکبری­نژاد، دکتر سلطانپور

مسئول پنل:  دکتر مینا موحد

12:30-14:00 ناهار و نماز  
موضوع پنل 15:  اتاق عمل در جراحی چاقی
14-14:20 اصول کار با دستگاه لاپاراسکوپی آقای مهرداد اسکندری
14:20-14:35 اصول کار با ابزار لاپاراسکوپی خانم ندا خیرخواه
14:35-14:50 اصول کار با استپلر در جراحی چاقی خانم نسرین مذکوری
14:50-15:05 استریل کردن ابزار و تجهیزات لاپاراسکوپی   خانم فرزانه خلفی
15:05-15:20 آماده سازی بیمار جراحی چاقی در اتاق عمل خانم مریم مستجاب
15:20-15:35 Never Events دربیماران جراحی چاقی در اتاق عمل   خانم مژگان حیدری
15:35-16:00 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ اسکندری، خیرخواه، مستجاب، خلفی، مذکوری، حیدری

مسئول پنل: خانم حمیدزاده

16:00-16:20 استراحت و پذیرایی  
موضوع پنل 16 :  ملاحظات کاربردی پرستاری در جراحی چاقی
16:30-16:45 مراقبت های روتین پرستاری در بیماران چاقی قبل و بعد از جراحی خانم شبنم برارین
16:45-17:00 مراقبت های پرستاری گروه های خاص و بیماران نیازمند ICUبعد از جراحی چاقی آقای محسن داجلری
17:00-17:15 اورژانس های بعد از جراحی چاقی خانم فریبا اسکندر زاده
17:15-17:30 شکایات شایع بیماران چاقی پس از ترخیص (30 روز اول) آقای پیام عباسی
17:30-17:45 نحوه کار با دستگاه کمک تنفسی CPAP در بیماران جراحی چاقی آقای محمد طحانیان
17:45-18:00 نحوه برخورد با بیمار شاکی و تخریب کننده تیم درمانی جراحی چاقی  آقای علیرضا افشار
18:00-18:10 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ برارین، داجلری، عباسی، اسکندرزاده، طحانیان، افشار

مسئول پنل: دکتر مدنی

جمعه 2 دی محل: سالنA
بخش A5
زمان عنوان سخنران
موضوع پنل 17: مدیریت تغذیه ای (MNT) در بیماران بدحال بستری با عوارض جراحی چاقی
08:00-08:20 مدیریت تغذیه انترال و پارانترال در بیماران بدحال بستری بعد از جراحی چاقی دکتر لیلا یزدان پناه
08:20-08:40 مدیریت تغذیه ای هیپوآلبومینمی در بیماران بستری بعد از جراحی چاقی دکتر معصومه خلیقی
08:40-09:00 مدیریت تغذیه ای در بیماران بستری دارای عوارض حاد گوارشی بعد از جراحی چاقی دکتر راضیه خالوئی فرد
09:00-09:20  تشخیص و مدیریت تغذیه ای آنمی ناشی از کمبود مس دکتر مهسا حاتمی
09:20-9:40 تغذیه درمانی سوء تغذیه بعد از جراحی چاقی و زمان ارجاع برای جراحی Revision از دیدگاه تغذیه دکتر فرناز فارسی
09:40-10:00 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر یزدان پناه، دکتر خلیقی، دکتر خالوئی فرد، دکتر حاتمی، دکتر فارسی

مسئول پنل: دکتر محمدی فارسانی

10:00-10:20 استراحت و پذیرایی  
موضوع پنل 18 :  اقدامات ورزشی قبل و بعد از جراحی چاقی
10:30-10:50 اصول نسخه نویسی ورزشی قبل و بعد از جراحی چاقی دکتر علی مظاهری نژاد
10:50-11:10 تجویز  نسخه ورزشی هوازی قبل از جراحی  چاقی دکتر پریسا نجاتی
11:10-11:30 تجویز  نسخه ورزشی قدرتی قبل از جراحی چاقی دکتر امیرحسین عابدی یکتا
11:30-11:50 اصول ورزش درمانی بعد از جراحی چاقی دکتر مریم ابوالحسنی
11:50-12:10 ورزش درمانی در استپ وزنی و برگشت وزن بعد از جراحی چاقی دکتر آزاده حکاک زاده
12:10-12:30 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ دکتر نجاتی، دکتر ابولحسنی دکتر عابدی، دکتر حکاک­زاده 

مسئول پنل: دکتر مظاهری نژاد

جمعه 2 دی محل: سالنB
بخش A6
زمان عنوان سخنران
موضوع پنل 19 :  سخنرانی مقالات آزاد
08:15-08:30 Postprandial hypoglycemia after Roux-en-Y gastric bypass دکتر بابک حسینی
08:30-08:45 Changes in gut microbial flora after Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy and their effects on post-operative weight loss رضا کریمی
08:45-09:00 The Impact of Low Advanced Glycation End Products Diet on Metabolic Risk Factors in obese and overweight individuals: Review زهره ابراهیمی
09:00-09:15 Impact of RYGB Surgery on Pro-oxidant Antioxidant Balance (PAB) and BMI Variations by Considering the Effect of Dietary Protein Intake وحیده بنازاده
09:15-09:30 Effect of exercise training in fasting conditions on body composition, weight management and   fat consumption; a literature review دکتر شهرام محقق
09:30-9:45 Nutritional status and eating habits prior to bariatric surgery based on BMI classification of candidates محمد حیدری سیدمحله
9:45-10:00 The Impact of Bariatric Surgery on Cardiac Structure, and Systolic and Diastolic Function in Patients with Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis علی اسپرهام
بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ
10:00-10:20 استراحت و پذیرایی  
موضوع پنل 20 :  سخنرانی مقالات آزاد
10:30-11:45 Benefits of Dietary Interventions Prior to Bariatric Surgery امیرحسین همتی
10:45-11:00 Obstetric and neonatal outcome after bariatric surgery in 12- and 18-months intervals: A Systematic Review and Meta-Analysis سهیل احمدیار
11:00-11:15 Interlukin-1 receptor antagonist (IL-1RN) gene polymorphism and RYGB surgery ریحانه ملاحسینی
11:15-11:30 Preoperative restricted calorie diets on weight, body mass index, operation time and hospital stay in patients undergoing bariatric surgery آریان توکلی
11:30-11:45 Body composition following bariatric surgery correlates with preoperative vitamin D and calcium levels مبینا زین العابدینی
11:45-12:00 Effects of protein supplementation on body composition after bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis مهسا رنجبر
12:00-12:15 The correlation between preoperative total protein intake, physical activity levels and FFM in 12-months follow ups post-bariatric surgery محرم جلال زاده
12:15-12:30 بحث و جمع بندی – پرسش و پاسخ